Bell-lloc ofereix als seus alumnes una educació inspirada en un profund sentit cristià de la vida. Aquest ideari cristià impregna totes les facetes de la vida escolar, i és viscut de manera natural i lliure.

Des dels inicis, les famílies impulsores de Bell-lloc van confiar la formació espiritual del col·legi a la Prelatura de l’Opus Dei. La relació que estableix el col·legi amb l’Opus Dei se centra a nomenar el professorat de l’assignatura de religió i oferir el servei de Capellania a famílies, alumnes i professors.

El servei de Capellania de col·legi, format per sacerdots de la prelatura de l’Opus Dei, ofereix atenció espiritual a les persones que lliurement la sol·liciten. L’activitat pastoral d’aquests sacerdots del col·legi contribueix a l’acció evangelitzadora de la diòcesi de Girona.

Un dels sacerdots del col·legi celebra diàriament l’eucaristia a l’oratori de Bell-lloc. L’assistència a la Missa té un caràcter voluntari.

Per saber més de l’Opus Dei http://opusdei.cat/ca-es/