Bell-lloc és conscient que cada alumne és únic i irrepetible. El col·legi pretén oferir una educació integral, adaptada als talents i singularitats de cada alumne. Per contribuir a atendre la persona en la seva individualitat, i d’acord amb els pares, Bell-lloc assigna a cada alumne un tutor personal, anomenat preceptor, que és un dels professors de l’alumne en l’etapa educativa en la qual es troba. 

El preceptor és el nexe de comunicació entre la família i el col·legi. Es reuneix amb cada alumne assignat com a mínim un cop al mes, i els pares poden demanar entrevista amb ell sempre que ho necessitin. En general, es procura que les entrevistes entre el preceptor i els pares tinguin una periodicitat trimestral.