Col·labora amb l’AMPA!

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Bell-lloc és una entitat sense afany de lucre que agrupa els pares i mares del centre. L’objectiu fonamental de l’AMPA és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills.

Les funcions principals de l’AMPA són:

  1. Donar suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre en tot allò que contribueixi a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nostres fills.
  2. Organitzar i gestionar el banc de llibres i uniformes.
  3. Promoure i organitzar activitats solidàries.
  4. Defensar el model d'escola concertada.
  5. Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats.

La junta actual està integrada pels següents membres: 

  • Presidenta: Sra. Marta Riera Alonso
  • Sotspresident: Sr. Miquel Camós Colom
  • Secretari: Sr. Josep Nadal Rius
  • Tresorera: Sra. Elisabet Cornejo Mata
  • Vocals: Sra. Maria Teresa Mundet Riera, Sra. Dolors Fernández Punset, Sra. Pilar Palahí Mundet, Sra. Mercedes Roura Riu, Sr. Xavier Bosch Farré, Sr. Joaquim Bosch Barrera i Sr. Josep Maria Riera Pérez

La quota és de 35 euros anuals.

Us agrairíem que ens feu arribar els vostres suggeriments mitjançant correu electrònic: ampa@bell-lloc.org

Moltes gràcies! 

Sol·licitud d'alta de família associada