Bell-lloc ofereix un servei d’acollida abans i després de l’horari lectiu. Aquest servei va dirigit als alumnes de 1r i 2n de primària i les franges horàries que cobreix són:

  • Matí: de 8 a 9h
  • Tarda: servei de recollida dels alumnes de primer i segon de primària, de les 17.00 a les 17.30

Per a més informació, poseu-vos en contacte amb les oficines del col∙legi.