El Batxillerat Internacional (IB) és una fundació educativa sense ànim de lucre fundada el 1968, que ofereix quatre programes d’educació internacional de gran prestigi l’objectiu dels quals és desenvolupar les habilitats intel·lectuals, personals, emocionals i socials que els alumnes necessiten per viure, aprendre i treballar en un món cada vegada més globalitzat.

Bell-lloc imparteix des de l’any 1986 el Diploma de Batxillerat del BI.

El Programa del Diploma del BI és un programa educatiu rigorós i equilibrat destinat a joves de 16 a 19 anys que s'imparteix generalment en un curs de dos anys i culmina amb exàmens. Constitueix una excel•lent preparació per a la universitat i la vida adulta, i gaudeix d'un ampli reconeixement entre les principals universitats del món.

Els alumnes del Programa del Diploma del BI estudien sis assignatures de Nivell Superior o de Nivell Mitjà. Han de triar una assignatura de cada grup de l'1 al 5. D'aquesta manera, es garanteix una àmplia experiència en llengües, ciències socials, ciències experimentals i matemàtiques. La sisena assignatura pot ser de qualsevol dels altres grups.

El programa compta, a més, amb tres components que constitueixen el seu tronc comú. Aquests tenen per objectiu ampliar l'experiència educativa dels alumnes i incentivar de posar en pràctica els seus coneixements i la seva comprensió.

La Monografia requereix que els alumnes realitzin una investigació independent mitjançant l'estudi en profunditat d'un tema relacionat amb alguna de les assignatures que estudien. Equival al Treball de recerca del programa nacional.

El curs de Teoria del Coneixement convida als alumnes a reflexionar sobre la naturalesa del coneixement mitjançant una anàlisi crítica de les diferents formes de coneixement (la percepció, l'emoció, el llenguatge i la raó) i tipus de coneixement (científic, artístic, matemàtic i històric).

Amb Creativitat, Acció i Servei, els alumnes participen activament en projectes concrets fora de l'aula i aprenen d'aquesta experiència.