Durant més de 50 anys d’història, Bell-lloc ha procurat el creixement personal de cada alumne en els vessants intel·lectual, afectiu i espiritual, en un clima de llibertat i responsabilitat personals, oferint als pares els mitjans oportuns per dur a terme aquesta tasca amb una continuïtat natural entre l’escola i la llar.

B!CARÀCTER és un projecte elaborat per un conjunt de professors de Bell-lloc que té com a objectiu  desenvolupar els hàbits i fortaleses del caràcter dels nostres alumnes per tal que assoleixin l’excel·lència personal, proporcionant, també a les famílies, les eines per donar continuïtat a la tasca que es porta a terme des de l’escola.

L’objectiu del B!CARÀCTER és l’adquisició de 25 competències que modelen el caràcter de la persona i que es divideixen en tres dimensions:

Cada mes, a tots els cursos de Bell-lloc treballarem una d’aquestes competències d’acord amb un Pla d’Acció:

Per als més petits –de 1r a 4t de Primària– cada mes es treballaran unes rutines que tenen concretades a l’agenda personal i que hauran de viure a l’escola i a casa.

A partir de 5è de Primària i fins a 2n de Batxillerat, ho faran a partir d’un objectiu. Cada mes, a l’hora de tutoria, completaran una autoavaluació sobre aquella competència i cada alumne es concretarà un objectiu personal que intentarà fer realitat amb l’ajuda del seu tutor personal. També es treballarà mensualment un cas pràctic relacionat amb la competència mensual i altres activitats que donin peu a la reflexió entorn d’aquella competència.

En la secció B!CARÀCTER de la pàgina web de l’escola trobareu cada mes suggeriments per ajudar els vostres fills a adquirir aquella competència a casa, així com pel·lícules recomanades per fer cine-fòrums amb la família, articles interessants, etc.

Volem que B!CARÀCTER sigui un projecte transversal i dinàmic, en constant procés de transformació, per això agrairem totes les aportacions que tots –pares, professors i alumnes– pugueu fer per millorar-lo i enriquir-lo.

 

En col·laboració amb:

ORIENTACIONS PER ALS PARES

Aquí trobareu suggeriments per ajudar els vostres fills a adquirir a casa la competència del mes, així com pel·lícules recomanades per fer cine-fòrums amb la família, articles interessants, etc.

Competència del mes de febrer de 2020: PRUDÈNCIA